• انتخاب شهر
تصویر محصول

به اشتراک بگذارید:

کاردینال

مدیریت: آقای مرادیان

دسته بندی های موجود:

مشخصات:
تلفن: 02632225948
موبایل: 09356207929
استان: البرز
شهر: کرج
منطقه: خیابان بهشتی
آدرس: کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروی خیابان شهربانی

ساعات کاری:

همه روزه از 10 تا ۲۳


فروشگاه بر روی نقشه